Ustava Islamske republike Iran

Odobreno leta 1980 - revidirano leta 1989

Ustava Islamske republike Iran, ki je izraz kulturnih, družbenih, političnih in ekonomskih temeljev iranske družbe, temelji na načelih in normah islama v skladu z avtentičnimi težnjami islamske skupnosti. Ta temeljna težnja se je pokazala v naravi velike islamske revolucije v Iranu in v bojih muslimanskih ljudi, ki so ga od začetka do zmage izražali v eksplicitnih in trdnih sloganih vseh družbenih skupin. Zdaj, ob zori te velike zmage, naši ljudje iščejo popolno izpolnitev z vso svojo močjo.
Sedanje delo je italijanski prevod ustave Islamske republike Iran, pred katerim je bilo nekaj uvodnih pripomb, ki so v državi veljale po ljudski odobritvi po referendumu, ki je bil novembra 15 1979

 

delež