Mavzolej šeika Safi-ad-din

Mausolej Sheikh Safi-ad-din Ardabili

Mavzolej Šejka Safi-ad-din Ardabilija je sestavljen iz niza zgradb različnih obdobij in prvič je bila za voljo Shah Tahmaspa Safavid ki je prevzel vidik enotne strukture. Ta monumentalni kompleks je povezan z vladajočo hišo v Safavidu, tam so tam pokopani mnogi kralji dinastije, vključno s Šahom Ismailom I.

delež
Nekategorizirane