فائزه مردانی

دکتر فائزه مردانی (مدرس ؛ محقق و مترجم)

فائزه مرداني متولد شهر تهران است. وي تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته زبان و ادبيات فارسي ده تهران به پايان رسانده و با هدف ادامه تحصيل به كشور ايتاليا سفر نموده استت. وی در ایتالیا تحصیلات ود را دا شارشناسی زبان هاي شرقي دانشگاه رم و دكتراي ايران شناسي دانشگاه ناپل به پایان رسانده استتار.
رودانی دع وعر شعر و نثر فارسي به پژوهش اشتغال دارد و شماری از آثار شعرا و نويسندگان ايتاليايي و ايراني را ترجمه نموده استت. Prikažite svoj čas in preberite več o tem, kje ste ga prejeli.
ز ک ک ​​ک ک ر ن ن. ايران ، ايتاليا و فرانسه به چاپ رسیده است.
يكي از مساعی ارزشمند وی در راه شناخت و گسترش زبان و ادب فارسي در ایتالیا, تأليف فرهنگ لغت فارسي- ايتاليايي / ايتاليايي- فارسي ای مي باشد كه در سال 2000 به همت رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا توسط انتشارات "والاردي" ايتاليا به چاپ رسيده است.
دکتر مردانی همچنین, دبیر دو دوره گذشته همایش بین المللی سالیانه ای که با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا و دانشگاه بلونیا در خصوص ادبیات معاصر فارسی برگزار می گردد نیز بوده است.

delež
Nekategorizirane