داریوش رادپور

داریوش رادپور (اریکاتوریست - عکاس - طراح حنه)

Darush Raadpoor- وی از دوره تحصیل در هنرستان هنرهای زیبا, فعالیت هنری خود را در غالب تهیه آثار پویانمایی آغاز نمود و پس از چندی عضویت در انجمن فرهنگی ایران و ایتالیا, پس از اخذ دیپلم متوسطه, در سال 1324 به ایتالیا عزیمت نمود و در رشته نقاشی آکادمی هنرهای زیبای شهر رم آغاز به تحصیل نمود in در ادامه در رشته فیلمبرداری نیز فارغ التحصیل گردید. Če si želite ogledati to stran, poiščite to spletno stran. او در این دوره با روزنامه ها و مجلات آيندگان ؛ كيهان ؛ تاب جمعه و تهران مصور نیز همكاري داشت in مشاور طراحی صحنه فيلم هاي "كاروان ها" ؛ “صحراي تاتارها” in “ملكوت” بود. Od 1345-80 do 1979. leta 1983 do leta 1981 do 11, ko je bil med letoma 1358 in 1358 premeščen v Nemčijo. در مدرسه هنري آمريكایی ها در رم تدريس نمود. وی حدود 1359. september در مؤسسه “طراحی اروپا” در دو رشته طراحي مطبوعاتي in الفباي كاريكاتور ترس نمدوس كاريكاتورهاي او در روزنامه ها و مجلات Venrdi ، The Republic و… به چاپ می رسد. از آثار وی تا کنون نمايشگاه هايي در موزه هنرهاي معاصر تهران (1980) ؛ انجمن ايران - آمريكا در تهران (2001) ؛ انجمن گوته در تهران (1986) ؛ میلان (1990) (XNUMX) ؛ رم (XNUMX) ؛ گرتس اتریش (XNUMX) in .. برپا شده است.

delež
Nekategorizirane