حسن واحدی

حسن واحدی (نقاش ؛ مجسمه ساز)

Hasan Vahediحسن واحدی نقاش و مجسمه ساز ایرانی مقوم ایتالیا متولد 19 Nبان 1326 تهران می باشد. از همان كودكي علاقه بسياری به نقاشي داشت.
وي در خصوص ونگي پيدايش زمينه هاي چنين احساسي مي گويد:
"اولين احساس علاقه را زماني كه پدرم تابلوي كوچك نقاشي اي بر روي پارچه خريداري كرد ، ‌در خود حس نمدد. ساعتها بلكه روزها مجذوب تابلو رنگهايش بودم. در آن زمان در حوالي خيابان استانبول چند آتليه نقاشي بود كه كار كپي تابلوهاي روسي را انجمد مد. Če ne želite, da كارآنها رفته in مي ديدم كه چگونه رنگها را مخلوط in نقاشي مي كنند. علاقه من آنقدر شدت يافت كه به نجار سفارش دادم كه با پارچه چيت برايم ب بسازد تا بتوانم نقشي كنم. در آن زمان علاقه ام به نقاشي مانند علاقه به بازي بود. تمام زندگي ام رايك لكه رنگ پرمي كرد.
براي تهيه يك تيوپ رنگ حاضر بودم از خاني آباد ، محل زندگي مان ، تا لاله زار برد. در دوره ابتدايي توانستم يكي از تابلوهايم را بفروشم in اين برايم موفقيت بزرگي محسوب مي شد. به اين ترتيب نقاشي را به شكل حرفه اي از همان كودكي آغاز كردم. البته پدرم علاقه داشت به مدرسه افسري برد. - در اين دوران به شعر ، فلسفه in عرفان علاقه مند شدم. در سال 1973 به ايتاليا آمدم. براي ادامه كار نقاشي مايل بودم به پاريس برر ولي در ايتاليا ماندگار شدم. - در دوران تحصيل به طور مرتب ماهي يك بار نمايشگاه مي گذاشتم. در آلمان ، شمال ايتاليا ، رم ، مونت كارلو هم نمايشگاههائي به صورت انفرادي in گروهي داشتم "
وي درباره سبك نقاشي خود مي گويد:
“نقاشي يك زبان خاص است ، نوع بيان خاص خودش را دارد. دم لمس مي كند و ديدگاه خود از زندگي in مردم را بيان مي كند. -
زبان هنري هنرمند در حين كار مداوم است كه پخته مي شود و هنرمند مي تواند احساساتش را مستقيما و به شكل شفاف و روشن بيان كند. خلاقيت اين اجازه را به انسان مي دهد كه در يك جاده ناشناخته قدم بگذارد و اين كار در كل به يك معجزه شباهت دارد. هنرمند, در طي ساليان دراز زندگي هنري, همه چيز را از زاويه هنري مي بيند و بسان آينه اي است در مقابل مسائل اجتماعي. در كودكي محو تماشاي پرتره اي از جاكوري شدم كه وقتي به شيارهاي ترسيم شده بر روي صورت موضوع نگاه مي كردم احساس كردم هدف اين اثر بيان تمامي دردهاي بشري بوده است.
Če želite nadomestiti مخالف in موافق با پديده اي است. به عبارت ديگر هر اثر مي تواند در تضاد يا در وفاق با چيزي باشد. Če želite nadomestiti تا .ير عرفان in فلسفه in شعر اصيل ايران هستم. "." من سفارش كارهايم را از قلب in مغزم مي گيرم و تا به حال هيچ كار سفارشي نكشيده ام. "
- از جمله نمایشگاه در "ایتالیا فیلم" ؛ "گالری هما در تهران" ؛ "گالری هور و الهه در تهران" ؛ "گاری تصویرگران کتاب در تهران" ؛ "موزه هنر نسل 1900 ایتالیا" ؛ "موزه باستان شناسی سابینا" in… از مهم ترین فعالیت های هنری سال های اخیر وی بوده است.
آثار وی همچنین در "جشنواره ی بین المللی هنر برای صلح وگفت in گوی ملل ایتالیا" ؛ "نمایشگاه هنری پادووا" ؛ دوسالانه بین المللی هنر فرارا "؛ "نمایشگاه هنری پورده نونه" و… به نمایش گذاشته شده است.
وی همچنان فعالیت هنری ود را ده شهر رم ادامه می دهد.

delež
Nekategorizirane