بهمن فرزانه

بهمن فرزانه (نویسنده - مترجم)

Bahman Farzanehبهمن فرزانه در سال ۱۳۱۷ در شهر تهران دیده به هان گشود. دوران تحصيل ود را ده تهران گذراند و اپ از ديدلم در سال 1959 براي ادامه تحصيل به دانشگاه پروجا ایتالیا رفت.

ی.

فرزانه پس از اا ام ام ام ام انت ابان سال دان اهی دانشگاهی به مدت دان ده ادبيات رم ته هن رها کرد. وي همچنين در مدرسه تئاتر ، دوره نمايشنامه نويسي و فیلم نامه نويسي را گذراند.
بهمن فرزانه در سن 26 سالگی “پرنده کوچک جوانی” اثر تنسی ویلیامز را ترجمه نمود in با ترجمه كتود هاي جان

وی پس از اقامت در ایتالیا به مدت 10 سال به عنوان مترجم با سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (فائو) در ايتاليا همکاری نمود و مدتی نیز به همکاری با شرکتهای فیلمسازی ایتالیا پرداخت و فیلمنامهای نوشت که به تولید نیز رسید.
فرزانه در انتخاب کتاب برای ترجمه دقت ا‌کی به‌کار می‌بُرد و هنگامی‌که تصمیم به ترجمه کتابی می‌گرفت کار ترجمه
حاصل حدود نیم قرن فعالیت فرزانه به عنوان مترجم, ترجمه حدود 50 اثر از نویسندگانی نظیر تنسی ویلیامز, گراتزیا کوزیما دلدا, آلبا دسس پدس, لوئیچی پیراندللو, گابریل گارسیا مارکز, آنا کریستی, اینیاتسیو سیلونه, رولد دال, گابریل دانونزیو, واسکو پراتولینی, ایروینگ استون ، جین استون و… به فارسی بود.
در میان این ترجمه ها, برگردان فارسی وی از كتاب "صد سال تنهایي" اثر گابریل گارسیا مارکز با استقبال بي نظيري رو به رو شد و مورد توجه محافل ادبي وهنري قرار گرفت و تا کنون نيز به عنوان بهترین ترجمه فارسی این شاهکار ادبی شناخته می شود.
ه ت ت ت ت ت ت ا ت ت ت ت ت س ت ت ت ت ت.

delež
Nekategorizirane