ابوالحسن حاتمی

ابوالحسن حاتمی (معمار - مترجم - فعال فرهنگی)

Abolhasan Hatamiدکتر ابوالحسن حاتمی (1327). رهسپار ایتالیا گردید. وی در رشته معماری تحصیل نمود و از مؤسسین انجمن معماران م مهندسین ایرانی در ایتالیا بود (1969 م.). این انجمن از شاخص ترین همایش ها در خصوص معماری

حاتمی در کنار فعالیت تخصصی خود ،ه ترجمه آثار ایتالیایی به زبان فارسی نیز اشتغال داشته است. Gianni Rodari Gianni Rodari یک کتاب از نویسنده ایرانی بیژن زرمندیلی با نام "تابستان بیرحم" و مجموعه داستان های کوتاه آنا ماریا اورتزه Anna Maria Ortese با نام "دریا ناپل را نمیبوسد" در کارنامه ترجمه های وی قرار دارد.

اخص ترین فعالیت حاتمی ، مساعی او در مقام یک فعال فرهنگی است. حاتمی که از مؤسسین انجمن فرهنگی ایرانی ایتالیایی “الفبا” در شهر رم بوده است (2008 م.) ؛ و به عنوان دبیر با این انجمن همکاری می نماید ؛ ز ر گذ;;;;;;;;;;;;;; برگزاری یادمان آیین های ملی ایرانی ؛ فیلم و اجرای موسیقی و دیگر نمایش ها و نمایشگاه های معرف فرهنگ ایران زمین ؛ به همراه برگزاری دوره های آموزشی زبان in ادبیات فارسی و… نقش به سزایی در معرفی فرهنگ وام نموزشی زبان

وی به عنوان یک فعال فرهنگی, نقش شاخصی در راهبری اعتراضات و مطالبات جمعی ایرانیان مقیم ایتالیا نیز داشته است که تهیه و انتشار طومار اعتراضی به نصب مجسمه نظامی شاعر پارسی گو در ویلا بورگه زه Villa Borgese شهر رم, به عنوان شاعر آذربایجانی و بدون اشاره به پارسی گو بودن وی نمونه ای از این فعالیت ها می باشد.

انجمن الفبا اخیرا بر طرح معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به دانش آموزان مدارس ایتالیا تمرکز نموده است که مشارکت با رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی به 450 دانش آموز ایتالیایی در حاشیه نمایشگاه تجاری اختصاصی ج.ا. ایران در محل دائمی نمایشگاه های شهر رم ؛ و برپایی جلسات شاهنامه خوانی توسط نقالان کودک و نوجوان "سفیران صلح و دوستی" در مدارس رم با مشارکت "بنیاد کودک" و رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا, نمونه هایی از فعالیت های اخیر این انجمن می باشد.

delež
Nekategorizirane