نمایشگاه گروهی نقاشان ایرانی در شهر پارما ایتالیا

نمایشگاه نقاشی هنرمندان موسسه تذهیب در نمایشگاه هنری پارما

با مدیریت موسسه فرهنگی هنری تذهیب ؛ و مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ 36 mesecev nazaj با موضوع (سماع در اشعار مولانا) از تاریخ 13 غ 22 1398 ههر ماه XNUMX در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی شهراا

این نمایشگاه که یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین‌المللی اروپا است ؛ همه ساله با شرکت هنرمندان نوگرا ؛ موسسات فرهنگی و هنری ؛ وگالری‌های معتبر از کشورهای مختلف برگزار می گردد.

delež